Loading…
View analytic
Saturday, June 3 • 13:45 - 14:10
Inkululeko Cultural Group

Sign up or log in to save this to your schedule and see who's attending!

Feedback form is now closed.
Sør-Afrika er korsang en viktig del av kulturen. Sangen var et sterkt virkemiddel i kampen mot apartheid. Vår sanggruppe ble etablert i 1987 som et ledd i kampen mot apartheid i Sør-Afrika.
Vårt repertoar består av kampsanger fra apartheid-tida, arbeidssanger, religiøse sanger, høytidssanger, kjærlighetssanger og barnesanger.
Sangene innlæres stort sett uten bruk av noter. Vi synger på originalspråkene og mange av sangene har bevegelser og dansetrinn. De fleste sangene har vi lært gjennom kontakt med kor og ressurspersoner i Sør-Afrika. Sangenes sterke livsglede og sosiale virkning er en kulturimpuls vi opplever i koret og verner om.
http://www.inkululeko.no/
https://www.facebook.com/amandhla2016/?fref=ts


Saturday June 3, 2017 13:45 - 14:10
Verdensmusikk, Kubaparken

Attendees (3)