Loading…
View analytic
Saturday, June 3 • 18:10 - 19:00
Pieces of Juno

Sign up or log in to save this to your schedule and see who's attending!

Feedback form is now closed.
Produsent og singer/songwriter Pieces of Juno er en del av kollektivet KOSO. Som en viktig brikke i kollektivet har Juno stødig over lengre tid vunnet over nye ører og hjerter med hver utgivelse, remix, produksjon eller bestillingsverk og har vist stor bredde i sitt arbeid.

Saturday June 3, 2017 18:10 - 19:00
Jaeger Grensen 9, 0159 Oslo

Attendees (3)